đăng nhập 0123 456 789

QUY TRÌNH MUA HÀNG
ĐỂ ĐƯỢC TÍCH ĐIỂM

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập tài khoản khách hàng

Bước 2: Chọn sản phẩm cần mua vào giò hàng hoặc chọn mua trực tiếp

Bước 3: Thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán chuyển khoản

Đăng ký tài khoản